Potwierdź swoją przynależność do Wspólnoty

Potwierdź swoją przynależność do Wspólnoty

Na ostatnim spotkaniu jasnogórskim podjęlismy decyzję o zmianie sposobu przyjmowania nowych członków do Wspólnoty bł. Euzebiusza. Przez jedenaście lat naszego istnienia mamy już na tyle dużo doświadczenia, aby to dopracować.

Niestety z ogromną ilością osób przyjętych przed laty nie ma kontaktu. Łatwość internetowego przyjmowania zgłoszeń powodowała czasem zgłoszenia pod wpływem chwilowego entuzjazmu, który kończył sie po kilku dniach lub miesiącach.

Stąd decyzja o zmianie sposobu przyjmowania. A skoro charakter Wspólnoty polega na włączaniu się w misję zakonu paulińskiego poprzez modlitwę, także i przyjmowanie do niej będzie wzorowane na zasadach, jakie kierują wstąpieniem do zakonu.

Najprościej opisując - zmiana polega na dwukrotnym listownym powierdzeniu swojej przynależności do Wspólnoty, po roku i po sześciu latach od przyjęcia. Brak tego potwiedzenia będzie uważany za rezygnację.

A tak oto w szczegółach przedstawiają się kolejne etapy przyjęcia do Wspólnoty bł. Euzebiusza:

NOWICJAT

Włączenie do Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza następuje stopniowo, na wzór zasad, jakie od wieków przyjęte są w zakonach. Najpierw więc następuje roczny okres próbny, zwany nowicjatem. To czas, w którym należy zapoznać się z charyzmatem, duchowością i posłannictwem zakonu paulińskiego. Aby zostać przyjętym do Wspólnoty należy na adres moderatora przesłać listownie zgłoszenie podając w nim: imię i nazwisko, adres, e-mail, wybrany dzień modlitwy w każdym miesiącu.

JUNIORAT

Przed upływem roku od daty przyjęcia do nowicjatu, jeśli nowicjusz jest zdecydowany dalej trwać i modlić się we Wspólnocie, przesyła do moderatora listowną prośbę o rozpoczęcie 5-letniego junioratu. Brak tej deklaracji oznacza rezygnację z przynależności do Wspólnoty. Podobnie i zakonnicy, po odbyciu nowicjatu składają tzw. śluby czasowe. Następnie przez kilka lat uczą się, modlą i pracują, by utwierdzić się w swojej decyzji odpowiedzi na Boże powołanie. Dopiero po tym długim czasie przygotowania składają śluby wieczyste. We Wspólnocie bł. Euzebiusza, wzorując się na tych zasadach zakonnych, po rocznej próbie odbywamy 5-letni juniorat.

PRZYJĘCIE NA STAŁE

Dopiero po upływie 1 roku nowicjatu i 5 lat junioratu może nastąpić włączenie do Wspólnoty już na stałe. Także i w tym przypadku przed upływem 5 lat od rozpoczęcia junioratu należy przesłać listowną prośbę do moderatora o przyjęcie na stałe.

CO Z OSOBAMI PRZYJĘTYMI DOTYCHCZAS?

Osoby przyjmowane obecnie, otrzymują już informację o kolejnych etapach włączania do Wspólnoty. Trzeba jeszcze dotrzeć do pozostałych kilkuset osób, przyjętych od początku istnienia Wspólnoty, aby potwierdzili, że nadal są z nami. Do końca 2023 roku czekamy na potwierdzenia listowne osób przyjętych do 31.12.2017 roku. Osoby przyjęte od 01.01.2018 zgłaszają swoje potwierdzenia we własnych terminach, czyli przed upływem 6 lat od daty podanej w dyplomiku przyjęcia.

Potwierdzenia trzeba przesłać listownie na adres moderatora podając także swoje aktualne dane, jeśli zmieniły się od czasu przyjęcia do Wspólnoty.

Otwartą kwestią pozostaje pytanie, czy nie byłoby warto przesyłać takie potwierdzenia także po przyjęciu na stałe, np. co dziesięć lat, ale to już trzeba raczej pozostawić dalszej obserwacji i doświadczeniu, które przyjdzie z czasem.