Prihláška do Komunity blahoslaveného Euzébia

Ak chceš vstúpiť do Komunity, pošli na adresu ... nasledujúce informácie:
1. Meno a priezvisko
2. Korešpondenčná adresa
3. Deň mesiaca (od 1. do 31.), ktorý bude tvojím dňom modlitby
Na uvedenú adresu pošleme pamätný diplom začlenenia do Komunity.
Tvoja adresa nám poslúži na udržiavanie kontaktu, nebude preposielaná, ani publikovaná.
Na internetovej stránke bude zverejnené len meno a priezvisko. Zvyšok informácii bude figurovať len v našej Knihe modlitby komunity.