Náš patrón

Bl. Euzébius z Ostrihomu je na obrazoch často zobrazovaný s malými plameňmi. Spája sa to s Jeho víziou, v ktorej sa veľa malých plameňov spojilo a vytvorilo jeden veľký oheň. Euzébius to pochopil ako znamenie na zhromaždenie roztrúsených pustovníkov z naddunajských lesov a vytvorenie jedného rádu – tak vznikli Paulíni.
Nech teda aj nás združí ten Blahoslavený Patrón v jedno spoločenstvo modlitby, aby sme podporujúc dozrievanie svätých a početných povolaní, prispievali k rozvoju tohto diela, ktoré on začal pred 800 rokmi.
Bl. Euzébia si v liturgii pripomíname 20. januára – tento deň je patronálnym sviatkom nášho modlitebného spoločenstva.