Zgłoszenia

Zgłoszenia
do Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza

NOWICJAT

Włączenie do Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza następuje stopniowo, na wzór zasad, jakie od wieków przyjęte są w zakonach. Najpierw więc następuje roczny okres próbny, zwany nowicjatem. To czas, w którym należy zapoznać się z charyzmatem, duchowością i posłannictwem zakonu paulińskiego. Aby zostać przyjętym do Wspólnoty należy na adres moderatora przesłać listownie zgłoszenie podając w nim:

Na podany w liście adres wyślemy potwierdzenie włączenia do Wspólnoty. Twój adres posłuży nam do możliwości podtrzymania kontaktu z Tobą, nie będzie nigdzie przekazywany, ani publikowany. Na stronie zostanie opublikowane jedynie imię i nazwisko, reszta danych znajdzie się tylko w naszej Księdze Modlitwy Wspólnoty. Wybierz jeden dzień miesiąca (od 1 do 31), w którym będziesz modlić się o powołania i za tych, którzy już za nim poszli. Forma modlitwy zależy od Ciebie. Jeśli w ciągu miesiąca nie dotrze do Ciebie potwierdzenie włączenia do Wspólnoty, powiadom nas o tym pisząc na adres e-mail.

JUNIORAT

Przed upływem roku od daty przyjęcia do nowicjatu, jeśli nowicjusz jest zdecydowany dalej trwać i modlić się we Wspólnocie, przesyła do moderatora listowną prośbę o rozpoczęcie 5-letniego junioratu. Brak tej deklaracji oznacza rezygnację z przynależności do Wspólnoty. Podobnie i zakonnicy, po odbyciu nowicjatu składają tzw. śluby czasowe. Następnie przez kilka lat uczą się, modlą i pracują, by utwierdzić się w swojej decyzji odpowiedzi na Boże powołanie. Dopiero po tym długim czasie przygotowania składają śluby wieczyste. We Wspólnocie bł. Euzebiusza, wzorując się na tych zasadach zakonnych, po rocznej próbie odbywamy 5-letni juniorat.

PRZYJĘCIE NA STAŁE

Dopiero po upływie 1 roku nowicjatu i 5 lat junioratu może nastąpić włączenie do Wspólnoty już na stałe. Także i w tym przypadku przed upływem 5 lat od rozpoczęcia junioratu należy przesłać listowną prośbę do moderatora o przyjęcie na stałe.

W SKRÓCIE PODSUMOWUJĄC:

przyjęcie do Wspólnoty odbywa się poprzez listowne przesłanie zgłoszenia na adres moderatora a następnie dwukrotne potwierdzenie - po jednym roku i po sześciu latach (również listownie na adres moderatora).