Zakończenie jubileuszu

Zakończenie jubileuszu

bł. Euzebiusz - Boży Ogień pośrodku kryzysu Kościoła

Dnia 20 stycznia 2021 roku, w liturgiczne święto bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia, Założyciela Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika, miało miejsce uroczyste zamknięcie Jubileuszowego Roku Błogosławionego Euzebiusza na krakowskiej Skałce. Jubileusz ten, świętowany przez Ojców i Braci Paulinów w 750. rocznicę narodzin ich Założyciela dla nieba, obchodzono pod hasłem „DZIEDZICTWO – ŚWIADECTWO – PROROCTWO”.

Z tej okazji w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów na Skałce w Krakowie odbyła się konferencja. Otworzył ją rektor WSD i przeor Konwentu skałecznego, o. dr Mariusz Tabulski. Po przywitaniu zebranych, rektor oddał głos o. Markowi Nowackiemu, założycielowi i wieloletniemu opiekunowi Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza, zrzeszającej osoby wspierające członków Zakonu modlitwą. W prelekcji pt. „Co wiemy o bł. Euzebiuszu? Życie – kapłaństwo – misja” o. Marek Nowacki przybliżył słuchaczom postać i dzieło bł. Euzebiusza, kontekst historyczny jego życia i działalności duszpasterskiej oraz jego charyzmat i misję na tle duchowych przekształceń XIII-wiecznych Węgrzech i całej Europy ogarniętej duchem kościelnej odnowy.

Następnie odbyła się krótka prezentacja książki Karoliny Kalinowskiej pt. „Boży płomień. Błogosławiony Euzebiusz z Ostrzyhomia”, wydanej w Roku Jubileuszowym nakładem wydawnictwa Paulinianum. Po niej o. Mariusz Tabulski otworzył dyskusję na temat: „Euzebiusz – Boży Ogień pośrodku kryzysu Kościoła”. Udział w dyskusji wzięli: dziennikarz i publicysta red. Grzegorz Górny, red. Marcin Jakimowicz z Gościa Niedzielnego oraz paulin, o. dr. hab. Michał Legan.

Redaktor Grzegorz Górny podjął temat aktualności zaproponowanej przez bł. Euzebiusza radykalnej duchowości paulińskiej w sytuacji kryzysu Kościoła katolickiego w Europie XXI wieku. Zwrócił uwagę na podobieństwo realiów współczesnego świata do czasów bł. Euzebiusza, żyjącego w XIII stuleciu: zagrożenie ze strony rosnących wpływów islamskich, ataki na wiarę katolicką i masowe prześladowania chrześcijan, powtarzające się akty bluźnierstw i profanacji, pogłębiający się rozłam wewnątrz Kościoła i liczne zgorszenia – a także czas nowej, paraliżującej funkcjonowanie całych społeczeństw „zarazy”: Covid-19.

W odpowiedzi głos zabrał o. Michał Legan. W swojej wypowiedzi położył nacisk przede wszystkim na czystość, niezmienność doktryny i troskę Zakonu o zgodność charyzmatu paulińskiego z nauką Kościoła katolickiego, prowadzonego przez wieki przez kolejnych jego zwierzchników na Piotrowej Stolicy.

Na zakończenie red. Marcin Jakimowicz, z wdzięcznością odniósł się do ponad 20.letniej relacji z Paulinami, pomocy jakiej doświadczył, mimo różnych przemian - On sam i jego wspólnota. Podzielił się też refleksją będącą odpowiedzią na pytanie: jak przekazywana przez pokolenia w duchu spuścizny po św. Pawle Pierwszym Pustelniku oraz bł. Euzebiuszu z Ostrzyhomia, ma do zaproponowania człowiekowi XXI wieku? Podkreślił wagę odkrywania charyzmatu duchowej pustyni w sercu współczesnego świata i rolę każdego, pojedynczego człowieka w dziejach zbawienia ludzkości – wielkie dzieła, jakich Bóg dokonuje przez tych, którzy pozwalają się prowadzić ogniowi Jego Ducha.

Tym akcentem zakończono konferencję, a wszyscy jej uczestnicy przeszli do pobliskiej bazyliki pw. św. Michała Archanioła i św. Stanisława BM na uroczystą Eucharystię. Dziękczynnej Mszy Świętej przewodniczył Definitor Zakonu Paulinów, o. Piotr Łoza, który wygłosił słowo Boże na temat duchowości pustelniczej w realiach współczesnego świata oraz indywidualnego powołania każdego człowieka do budowania intymnej, osobowej relacji z Jezusem Chrystusem Zbawicielem świata.

Karolina Kalinowska