Znaczek pocztowy z bł. Euzebiuszem

Znaczek pocztowy z bł. Euzebiuszem

21 września Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy przedstawiający bł. Euzebiusza, założyciela Zakonu Paulinów, którego jubileusz 750-lecia śmierci przeżywamy w tym roku. Walor w nakładzie 120 tysięcy sztuk to kolejny owoc współpracy Poczty z jasnogórskim sanktuarium.

Autorem projektu znaczka jest Jarosław Ochendzan. Przedstawił on na znaczku postać bł. Euzebiusza, a wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napisy: ‘Bł. Euzebiusz – założyciel Paulinów’, POLSKA oraz oznaczenie wartości 3,30 zł.

Oprócz znaczka Poczta Polska wydała, w limitowanej wersji, kopertę FDC, czyli kopertę wydawaną w pierwszym dniu obiegu znaczków. Widnieje na niej herb Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika.

Prezentacja specjalnego znaczka przygotowanego i wyemitowanego przez Pocztę Polską w jubileuszowym Roku bł. Euzebiusza odbyła się w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze.

W spotkaniu udział wzięli: Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej oraz wiceprezesowie: Wiesław Włodek i Krzysztof Falkowski. Ojców paulinów reprezentowali: o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu; o. Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry oraz o. Mariusz Tabulski, dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego.

Obecni byli także: dyrektor Biura Filatelistyki Mariusz Dawid oraz o. Michał Legan, rzecznik prasowy Jasnej Góry.

„Jesteśmy bardzo dumni z tego, że wiele miesięcy pracy znalazło dziś tak piękne zwieńczenie tu, w murach jasnogórskiego sanktuarium, zwłaszcza, że czas jest trudny, wiele wydarzeń musi być przesuwanych albo w ogóle odwoływanych. Nam się udało – powiedział w rozmowie z mediami Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej - Ta nasza współpraca z Zakonem Ojców Paulinów trwa od dawna, i jednym z jej trwałych elementów jest choćby coroczna pielgrzymka pocztowców, których mamy blisko 80 tys. - to bardzo duża społeczność - tu, na Jasną Górę, gdzie pracownicy firmy zanoszą swoje prośby i dziękczynienia. Jednym z elementów tej współpracy jest także dzisiejsza prezentacja znaczka poświęconego bł. Euzebiuszowi, założycielowi Zakonu Paulinów”.

„Mam nadzieję, że dzięki emisji, którą dzisiaj rozpoczynamy, o Zakonie i o jego założycielu będzie nieco głośniej – zaznaczył Tomasz Zdzikot - Znaczek jest piękny. Zachęcam do powiększenia swojej kolekcji. Myślę, że jest tak udany i tak atrakcyjny, że należy to uczynić jak najszybciej, bo może go nie starczyć na długo”.

„Wydanie znaczka ma ogromne znaczenie, bo wiemy, że kalendarz przygotowanych wydarzeń został ogromnie ograniczony w związku pandemią koronawirusa, ale dzięki współpracy Poczty Polskiej, dzięki pracy zdalnej udało się ten znaczek wyemitować – wyjaśnia o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów - Dla nas wydanie znaczka ma ogromne znaczenie, bo chyba pierwszy raz Euzebiusz idzie w szeroki świat, bo jest to postać mało znana. Chyba ta pandemia pokazuje też, że te nasze ludzkie plany zostały ograniczone, a tu w formie zewnętrznej Euzebiusz idzie w świat, nie tylko w Polskę, ale w świat, bo przecież ten znaczek dotrze także do naszych wspólnot, a przez te wspólnoty do krajów, gdzie posługujemy, do 17-stu krajów świata. Dlatego jest to nie tyle promocja Zakonu, ale promocja osoby i stylu życia, duchowości bł. Euzebiusza. To jest chyba w tym momencie najważniejsze, bo bł. Euzebiusz całą duchowość Zakonu Paulińskiego oparł na tajemnicy krzyża, na tajemnicy cierpienia, i ten krzyż, i to cierpienie jest bardzo głęboko wpisane w naszą historię, a także widzimy, że i w historię świata, bo to, czego jesteśmy uczestnikami, jest także udziałem w krzyżu Jezusa Chrystusa. I ten drugi wymiar, który pokazuje Euzebiusz od początku, to jest zawierzenie Matce Bożej, bo drugi ołtarz, który buduje przy swoim kościele, to jest ołtarz dedykowany Maryi. Wiemy, że już wtedy Maryja była czczona na ziemi węgierskiej jako Wielka Pani, patronka Węgier. I ten kult maryjny paulini przejęli z Węgier od bł. Euzebiusza”.

„Postać bł. Euzebiusza jest mało znana z tego względu, że taka była historia – tłumaczy o. Chrapkowski - Wiadomo też, że Euzebiusz nie chciał być pierwszy, bo Zakon początkowo zwany Braćmi Krzyża Świętego, któremu rys duchowości nadał bł. Euzebiusz, nie skupiał się na swoim założycielu. Skupił się na kimś innym. Tutaj główną ideę życia zakonnego, życia pustelniczego, monastycznego zaczerpnął Euzebiusz od św. Pawła I Pustelnika, więc żyjącego w czasie prześladowania Decjusza, to Egipt, inna przestrzeń i czasowa i geograficzna, a jednak ta idea, którą wskazał św. Paweł została przez bł. Euzebiusza przejęta i tej wspólnocie dana”.

Spotkanie w Sali Rycerskiej rozpoczęło się o godz. 11.00. Poprowadził je o. Mariusz Tabulski: „Kiedy rozpoczynaliśmy Rok Jubileuszowy, 20 stycznia, to jest dzień narodzin dla Nieba naszego świętego Założyciela, to oczywiście nie planowaliśmy, że ten rok będzie tak niezwykły również przez fakt jakim jest pandemia. I ona w dużej mierze ma wpływ na obchody, na świętowanie tego roku. I to wydarzenie, w którym uczestniczymy jest ważne, bo pośród niewielu inicjatyw, które udało się zrealizować, to dzisiejsze wydarzenie ma swój finał dzisiaj na Jasnej Górze – pierwszy dzień obiegu znaczka wydanego przez Pocztę Polską” – powiedział w ramach powitania o. Tabulski.

Podczas prezentacji głos zabrali o. generał Zakonu Arnold Chrapkowski oraz prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot, którzy następnie uroczyście odsłonili planszę prezentującą nowy znaczek z wizerunkiem bł. Euzebiusza.

Na pamiątkę wydarzenia podpisy na planszy złożyli oprócz o. Arnolda Chrapkowskiego i Tomasza Zdzikota także przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski i wiceprezesowie Poczty Polskiej Wiesław Włodek i Krzysztof Falkowski.

Znaczek wprowadzony jest w nakładzie 120 000 egzemplarzy. W pierwszym dniu emisji, w poniedziałek 21 września, w limitowanej wersji, dostępna jest koperta FDC z herbem Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. Znaczek dostępny będzie w placówkach Poczty Polskiej w całym kraju, a także w internetowym Sklepie Filatelistycznym.

o. Stanisław Tomoń
BPJG

ZOBACZ ZNACZEK
na stronie Poczty Polskiej