Rok bł. Euzebiusza rozpoczęty

Rok bł. Euzebiusza rozpoczęty

Zakon Paulinów zainaugurował w poniedziałek, 20 stycznia, całoroczne obchody 750. rocznicy śmierci bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia, swojego założyciela. Dla całej wspólnoty zakonnej, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w 2020 r.

Na Jasnej Górze Msza św. inauguracyjna odprawiona została w Kaplicy Matki Bożej o godz. 7.00. Na uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem o. Michała Lukoszka, wikariusza generalnego Zakonu Paulinów zgromadzili się ojcowie i bracia paulini na czele z przeorem Jasnej Góry o. Marianem Waligórą.

Od samotni pustelni do wspólnoty klasztornu mnichów

„Ten szczególny czas pragniemy przede wszystkim wypełnić modlitwą dziękczynną za wszelki Boże dary i łaski, jakie pauliński Zakon doświadczał poprzez stulecia swojego istnienia, ale także chcemy na nowo odczytywać duchowość i charyzmat bł. Euzebiusza, szczególnie w kontekście czasów, w których żyjemy – powiedział rozpoczynając Mszę św. o. Michał Lukoszek - Chcemy zaczerpnąć z tego skarbca duchowego bogactwa, by sami, jako paulini, dążyć do coraz doskonalszego zjednoczenia z Bogiem, ale także do Boga prowadzić tych ludzi, którzy szczerym sercem Go szukają”.

„Możemy nauczyć się od bł. Euzebiusza rozmodlenia i zakochania się w Bogu, którego owocem jest autentyczna i zdrowa miłość bliźniego – podkreślał w homilii o. Lukoszek – Tego, wydaje się, potrzebuje w sposób szczególny dzisiejszy człowiek. Paradoksalnie pragnie on w głębi serca tego, czego nie może on kupić za pieniądze, jest to coś, czego może doświadczyć jedynie za darmo od drugiego człowieka, a przede wszystkim od Boga, jest to: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. A to przecież nic innego, jak owoce Ducha Świętego, o których pisze św. Paweł w Liście do Galatów. Niech Boża Matka oraz błogosławiony nasz ojciec Euzebiusz upraszają nam u Boga łaskę, byśmy na nowo odkrywali pauliński charyzmat, jako rozkochanie się w Bogu oraz prowadzenie ludzi do Boga drogą braterskiej życzliwości”.

W dniu inauguracji Roku bł. Euzebiusza ojcowie paulini oficjalnie otworzyli także wystawę poświęconą swojemu założycielowi oraz historii Zakonu Paulinów, którą można zwiedzać w jasnogórskiej Sali Rycerskiej.

o. Stanisław Tomoń
Biuro Prasowe Jasnej Góry

Główne uroczystości otwarcia Roku bł. Euzebiusza odbyły się w tym samym dniu w bazylice św. Stefana w Budapeszcie pod przewodnictwem ks. kard. Petera Erdo z udziałem o. Arnolda Chrapkowskiego generała zakonu paulinów.