Rok bł. Euzebiusza

Rok bł. Euzebiusza

20 stycznia 2020 r. będziemy obchodzić 750. rocznicę narodzin dla nieba bł. Ojca Euzebiusza z Ostrzyhomia. To szczególny moment w historii naszego Zakonu, wzywający nas, aby najbliższy rok przeżyć w dziękczynieniu za naszego Założyciela, a tym samym za sięgające XIII w. początki naszej wspólnoty zakonnej. Rok jubileuszowy jest zawsze propozycją Ducha Świętego, aby na nowo zainspirować tych, którzy są ulegli Jego natchnieniom oraz poprowadzić ich drogą jeszcze radykalniejszego naśladowania Chrystusa według charyzmatu założycielskiego. […]


Wszystkim paulinom, Ojcom i Braciom, życzę owocnego Roku jubileuszowego. Konfratrom, przyjaciołom, dobrodziejom naszego Zakonu i członkom naszych wspólnot parafialnych, grup apostolskich działających przy naszych kościołach oraz wszystkim, którym posługują paulińscy zakonnicy, życzę, aby ten rok był okazją do lepszego poznania ducha i historii naszej wspólnoty zakonnej. Ufam, że stanie się to okazją do pogłębienia swojego powołania i pójścia za Chrystusem jeszcze bardziej zdecydowanie i radykalnie. Pomocą i ukierunkowaniem niech będą propozycje zawarte w kalendarium obchodów Roku jubileuszowego.

Pomocą i Obroną okazywała się na przestrzeni wieków, najpierw dla naszego Ojca Euzebiusza, a potem dla całego Zakonu,  Maryja, którą czcimy jako Królową Pustelników i Matkę naszego Zakonu. Współpracujmy z Nią w odkrywaniu i promowaniu piękna zakonnego i kapłańskiego powołania. Wraz z Nią śpiewajmy nasze Magnificat za życie i powołanie bł. Euzebiusza, świętując 750. rocznicę jego przejścia z „życia do Życia” oraz za wielowiekowe Euzebiuszowe dziedzictwo naszych Ojców i Braci.

Z listu o. Arnolda Chrapkowskiego, generała Zakonu Paulinów, na otwarcie Roku bł. Euzebiusza, z okazji 750-lecia Jego śmierci.


Wszystkie rozważania i materiały dotyczące Roku bł. Euzebiusza (rollup, baner, folder, itp.) do pobrania na stronach: paulini.pl oraz cbe.paulini.pl 

O. Mariusz Tabulski
definitor