Święto św. Kazimierza - Patrona Konfraterni paulińskiej

Święto św. Kazimierza - Patrona Konfraterni paulińskiej

W dniu święta św. Kazimierza, który patronuje Konfraterni paulińskiej przesyłamy wszystkim Konfratrom Zakonu najlepsze życzenia. Niech umacnia Waszą wiarę wstawiennictwo świętego Królewicza.

Wspólnota bł. Euzebiusza, która modli się za cały Zakon, pamięta także i o Was każdego dnia.