Boże Narodzenie 2016

Boże Narodzenie 2016

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Łk 2,1-7

Niech narodzenie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które po raz kolejny obchodzimy w liturgii Kościoła, będzie dla nas wszystkich czasem zbliżenia się do Boga i otwarcia serc na Jego łaskę. Niech pokój Boży wypełnia nas obficie, abyśmy kroczyli wiernie drogą Królestwa.

Wszystkim naszym Przyjaciołom ze Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza składamy najlepsze życzenia.

- paulini