Żegnamy Profesora Machurę

Żegnamy Profesora Machurę

15 października zmarł doc. Marian Machura, konfrater naszego zakonu, wieloletni wykładowca muzyki kościelnej w seminarium skałecznym. Pod Jego kierownictwem schola gregoriańska wydała serię płyt CD. Ostatnia z nich, O pater venerabilis, była Jemu dedykowana, jako wyraz wdzięczności całego pokolenia paulinów za ogromny wkład Pana Profesora w muzykę paulińską.

Od dziesiątek lat był związany ze Skałką. Kiedy otrzymał konfraternię zakonu, poprosił, aby uroczystość jej nadania odbyła się w bazylice skałecznej. Zachowamy Go w pamięci jako bardzo serdecznego i dobrego człowieka ogromnej wiary i wspaniałego wychowawcę.

Pogrzeb odbędzie się 26 października o godz. 10.00 w Tyńcu.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie,
A światłość wiekuista niechaj Mu świeci.

Zobacz także:

Wiadomość ze strony Archidiecezji Krakowskiej

Wiadomość ze strony Opactwa Tynieckiego