Spotkanie paulinów i przyjaciół Zakonu

Spotkanie Ojców i Braci Paulinów, Konfratrów, Przyjaciół Zakonu oraz Wspólnoty bł. Euzebiusza na Jasnej Górze

Dziękczynienie za bł. Euzebiusza i modlitwa w intencji Zakonu Paulinów

(termin spotkania zostanie podany)

I część – godz. 15.30 - prelekcje,  dyskusja 

II część – godz. 19.30 - film pt. „Początek drogi” z udziałem reż. Z. Sowińskiego

Apel Jasnogórski

III część – czuwanie modlitewne

Msza św. godz. 24.00 

Agapa