Reguła

I. Celem Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza jest modlitewne wspieranie Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika we wszystkich wymiarach jego działalności. Nieustanna modlitwa za paulińskich zakonników tworzy szczególną więź łączącą członków Wspólnoty z Zakonem i jest formą duchowego uczestnictwa w jego apostolskim posłannictwie. Poczucie odpowiedzialności za dzieła prowadzone przez Zakon czyni wszystkich modlących się we Wspólnocie prawdziwymi przyjaciółmi Zakonu. Szczególną troską modlitewną członkowie Wspólnoty otaczają:
1. Sprawę powołań do Zakonu, i całe dzieło formacji zakonnej: młodych ludzi rozeznających powołanie, nowicjuszy, kleryków, braci juniorystów.
2. Wszystkich zakonników, prosząc Boga o wytrwałość dla nich w powołaniu do życia charyzmatem paulińskim, aby ich przebywanie „sam na sam z Bogiem” na pustyni własnego serca czyniło owocnym apostolstwo Zakonu.

II. Moderatorem odpowiedzialnym za Wspólnotę jest ojciec mianowany dekretem Generała Zakonu Paulinów. Do obowiązków moderatora należy:
1. Uzgadnianie podejmowanych zadań i inicjatyw z Przełożonym generalnym, któremu co roku zdaje sprawozdanie ze swej posługi.
2. Troska o formalne i duchowe realizowanie zadań Wspólnoty.

III. Wspólnota realizuje swoje posłannictwo w ramach mniejszych grup, którym przewodzą ustanowione osoby odpowiedzialne. Wskazanie odpowiedzialnych dokonuje się na zasadzie precedencji, czyli kolejności przyjęcia do Wspólnoty. Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli danej grupie został przydzielony przez władze zakonne lub moderatora duszpasterz. Powyższa procedura odnosi się do poszczególnych grup powstających w krajach, prowincjach Zakonu, przy klasztorach, lub wszędzie tam, gdzie zbierze się choćby kilka osób pragnących modlić się razem.

IV. Wstąpienie do Wspólnoty następuje poprzez przekazanie deklaracji podjęcia stałej modlitwy w jednym, wybranym dniu każdego miesiąca. Wystąpienie ze Wspólnoty następuje poprzez przekazanie decyzji o rezygnacji.

V. Osoba wstępująca do Wspólnoty sama określa formę swojej modlitwy w wybranym przez siebie dniu. Godną zalecenia jest osobista troska o życie w łasce uświęcającej, przystępowanie do sakramentów, a szczególnie Eucharystia w dniu modlitwy za Zakon. Zaleca się także inne formy jak: modlitwa różańcowa, praktyki pokutne czy dzieła miłosierdzia.

VI. Poza modlitwą w jednym, wybranym dniu miesiąca, która stanowi podstawowe zobowiązanie, członkowie Wspólnoty podejmują także modlitwę w dni szczególnie ważne dla Zakonu: św. Pawła Pierwszego Pustelnika - 15 stycznia, Zwiastowanie Pańskie - 25 marca, Matki Bożej Jasnogórskiej - 26 sierpnia, oraz dni obłóczyn, ślubów i święceń.

VII. Patronem Wspólnoty jest bł. Euzebiusz z Ostrzyhomia założyciel Zakonu Paulinów.

VIII. Świętem patronalnym Wspólnoty jest wspomnienie bł. Euzebiusza, tj. 20 stycznia.

IX. Członkowie Wspólnoty modlą się także za siebie nawzajem. W ten sposób trwają w duchowej jedności, nieustannie trwając przed Bogiem.

X. Członkowie Wspólnoty przekazują moderatorowi informacje o śmierci jej członków, aby wszyscy mogli się modlić o życie wieczne dla nich. Bezcennym darem jest Ofiara Mszy Świętej w intencji zmarłej osoby.